Kalender 2022

€ 24,75

Kalenders met daarop foto's van Lisa Antoinette Photography Elk jaar komt er een nieuwe jaarkalender uit. De kalenders zijn er zolang de voorraad strekt.

Kalender 2022

  • Met spiraal aan de bovenkant
  • A4 formaat
  • Makkelijk op te hangen

W I P W A T E R M O L E N 

J A N U A R I 

A F S L U I T D I J K

F E B R U A R I

A F S L U I T D I J K

M A A R T

K I NG F I S H E R

A P R I L


B O S A N E M O O N

M E I

T U L P

J U N I

U N E S C O W A D D E N Z E E

J U L I

E E K H O O R N

A U G U S T U S


W I P W A T E R M O L E N

S E P T E M B E R

P A L E N D O R P P E T T E N

O K T O B E R

S I B E R I S C H E G R O N D E E K H O O R N

N O V E M B E R

Z A A N S E S C H A N S

D E C E M B E R