De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken te allen tijden aan te passen.
Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.


Op alle foto's gemaakt door de fotograaf is het auteursrecht van toepassing. De foto’s zijn voorzien van een watermerk.

Het is niet toegestaan de foto's te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

Alleen door de fotograaf gemaakte foto's blijven te allen tijde eigendom van de fotograaf.

Bij het verzenden van web-bestanden en/of hoge-resolutiefoto's wordt enkel een licentie over deze foto's verleend. 

Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. 

De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto

ten behoeve van wedstrijden en publicaties voor en door derden. 

De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden,

noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander. 

Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van twee maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk geval. 

Het betalen van een schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf. 


Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.


De klant mag contant betalen of overmaken. De fotoshoot wordt binnen 5 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.
Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.


Na de fotoshoot zullen binnen 3 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd.
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant LisaAntoinettePhotography toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten.
Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, dan kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, dan zal tegen extra kosten een alternatief worden gezocht. Tegen meerprijs is het mogelijk om de foto's te leveren zonder logo.


Lisa Antoinette Photography zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd.
Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven.

De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.
De fotografe blijft te allen tijden eigenaar van alle foto’s.
De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.
Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.


De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de workshop.
De klant mag geen cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal van Lisa Antoinette Photography

aan derden afstaan of in gebruik geven.
De klant dient de workshop binnen 5 werkdagen volledig te betalen.
Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de workshop mogelijk is.


Lisa Antoinette Photography zal in geen geval persoonlijke gegevens

(email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.